Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE POROZUMIENIA Z DNIA 9.07.2018

Porozumienie z dnia 09 lipca 2018r. zawarte w Warszawie pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ ma na celu doprowadzić do […]

Porozumienie między OZZPiP, NRPiP, MZ i NFZ z 9.07.2018r.

Po trwających pół roku negocjacjach w dniu 9 lipca 2018 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek […]

Stanowisko Zarządu Krajowego OZZPiP

Przedstawiamy Stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek […]

Pismo dot. współczynników pracy

Przedkładamy pismo OZZPiP dot. współczynników pracy określających najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych.

[ PRZECZYTAJ PISMO ]

Wiadomości z Regionów

Akcja protestacyjna w Gorlicach

Zarząd OZZPiP przy Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia akcji protestacyjnej w naszym szpitalu. Powodem tej decyzji jest fakt, iż dyrektor […]

Pielęgniarki i położne z ICZMP zawiesiły protest do 2017 r.

Pielęgniarki i położne pracujące w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w czwartek 10 lutego od godziny 8 rano prowadziły rozmowy z Dyrektorem […]

Akcja protestacyjna pielęgniarek i położnych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – ICZMP w Łodzi jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce. Jest wiodącym ośrodkiem referencyjnym perinatologicznym, ginekologicznym i […]

12 maja w Regionie Zachodniopomorskim

12 maja Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego OZZPiP zorganizował manifestację pielęgniarek i położnych Regionu w centralnym punkcie Szczecina –  na Placu Lotników, w której uczestniczyło kilkaset […]