Aktualności

Warsztaty dla działaczek związkowych Grupy Wyszehradzkiej – Budapeszt

OŚWIADCZENIE

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zawiadamia, że w dniu 19 września 2016 r. na spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia otrzymał projekt ustawy […]

Pismo OZZPiP w sprawie komunikatu dot. realizacji zleceń lekarskich

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy pismo OZZPiP w sprawie komunikatu MZ dotyczącego wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich.

[ PRZECZYTAJ PISMO […]

Stanowisko OZZPiP, NRPiP i PTP

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy stanowisko OZZPiP, NRPiP i PTP w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej systemu kształcenia pielęgniarek i położnych.

[ PRZECZYTAJ STANOWISKO ]

Wiadomości z Regionów

Akcja protestacyjna w Gorlicach

Zarząd OZZPiP przy Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia akcji protestacyjnej w naszym szpitalu. Powodem tej decyzji jest fakt, iż dyrektor […]

Pielęgniarki i położne z ICZMP zawiesiły protest do 2017 r.

Pielęgniarki i położne pracujące w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w czwartek 10 lutego od godziny 8 rano prowadziły rozmowy z Dyrektorem […]

Akcja protestacyjna pielęgniarek i położnych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – ICZMP w Łodzi jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce. Jest wiodącym ośrodkiem referencyjnym perinatologicznym, ginekologicznym i […]

12 maja w Regionie Zachodniopomorskim

12 maja Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego OZZPiP zorganizował manifestację pielęgniarek i położnych Regionu w centralnym punkcie Szczecina –  na Placu Lotników, w której uczestniczyło kilkaset […]